Popatrz na obrazek i posłuchaj wymowy poszczególnych słówek:

(najedź kursorem na niebieskie ikonki na obrazku)


Posłuchaj polsko-angielskiego słowniczka zawierającego powyższe słówka:

słówko polskie – słówko angielskie:

słówko polskie – czas na zastanowienie – słówko angielskie:

PO POLSKUPO ANGIELSKU
sprawozdanie finansowefinancial statements / accounts
roczne sprawozdanie finansoweannual financial statements
śródroczne sprawozdanie finansoweinterim financial statements
skrócone sprawozdanie finansowecondensed financial statements
pełne sprawozdanie finansowecomplete financial statements
jednostkowe sprawozdanie finansoweseparate financial statements
skonsolidowane sprawozdanie finansoweconsolidated financial statements
rachunek zysków i strat / rachunek wynikówprofit and loss account / income statement
bilansbalance sheet
zestawienie zmian w kapitale własnymstatement of changes in equity
rachunek przepływów pieniężnychcash flow statement
badanie sprawozdania finansowegoaudit of financial statements
biegły rewidentauditor
aktywaassets
pasywaequity and liabilities

Poćwicz angielskie słówka na fiszkach:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL STATEMENTS / ACCOUNTS
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS
ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
CONDENSED FINANCIAL STATEMENTS
PEŁNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
COMPLETE FINANCIAL STATEMENTS
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT / RACHUNEK WYNIKÓW
PROFIT AND LOSS ACCOUNT / INCOME STATEMENT
BILANS
BALANCE SHEET
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
CASH FLOW STATEMENT
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS
BIEGŁY REWIDENT
AUDITOR
AKTYWA
ASSETS
PASYWA
EQUITY AND LIABILITIES
Odwróć Nie wiedziałem/-am Wiedziałem/-am

Sprawdź, czy pamiętasz prawidłową pisownię:

Wpisz angielski odpowiednik

Nauczyłeś/-aś się kolejnych 17 angielskich wyrażeń – gratulujemy!

 

TERMIN SPRAWOZDANIE FINANSOWE POJAWIA SIĘ TEŻ NA JEDNEJ Z 300 INFOGRAFIK W NASZEJ NOWEJ KSIĄŻCE „INFOGRAPHIC LEGAL ENGLISH” DOSTĘPNEJ W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM W CENIE 75 ZŁ